Denonco Subjektin e Vlerësimit

  TE DHËNAT E DENONCUESIT

  TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI

  Keni bere denoncim me pare per kete person
  PoJo

  PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË VLERËSIMIT
  VLERËSIMI I PASURISË

  Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera

  KONTROLLI I FIGURES

  Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera

  AFTËSITË PROFESIONALE

  Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera

  Lajmet e Fundit

  Denonco

  0800 90 90

   
  Email: ankesa@amp.gov.al