Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Lista e dokumenteve që administrohen nga AMP me afatet e ruajtjes

 

Dokumentet që administrohen nga AMP janë të klasifikuara dhe bazuar në nenin 32, pika 2, të Ligjit nr.128/2021, “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”, ku thuhet se “Procesi i arkivimit, klasifikimit dhe deklasifikimit të dokumenteve në arkiv kryhet sipas legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar Sekret Shtetëror dhe për arkivat”, ky informacion nuk mund të bëhet publik.

Kthehu Pas