Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arjan Muca

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arjan Muça

Subjekti: Z. Arjan Muça, me funksion aktual Drejtor, në Drejtorinë për Hetimin e Narkotikëve në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 16.01.2024, Ora: 10.00
Trupa e Vlerësimit:

Edona Dushaj             Kryesuese

Enton Radovani ​         Relator

Kleada Mersinllari      Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.