Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Hoxha

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI
Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Resmi Hoxha

Subjekti: Z. Fatmir Resmi Hoxha, me funksion aktual Shef Sektori ai dhe Zëvendësdrejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtoreve të Drejtësisë.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 16.01.2024, Ora: 09.30
Trupa e Vlerësimit:
Enton Radovani.           Kryesues
Kleada Mersinllari.       Relatore
Edona Dushaj.               Anëtare

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.