Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Planet strategjike të punës

VENDIM Nr. 554, datë 15.7.2020 për miratimin e Strategjisë së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 2020–2024, dhe të Planit të Veprimit, për periudhën 2020–2022
Shkarko dokumentin e plote

Kthehu Pas