Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Procedurat e ndjekura nga funksionarët e lartë të AMP për të marrë vendime, bazohen mbi ligjin 128/2021 “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”, Neni 10, Neni 12, Neni 13 dhe Neni 14

Kthehu Pas