Punonjës të SHÇBA morën pjesë sot në seminarin e organizuar nga CIDS mbi aspektet praktike të vetingut në polici

Një grup prej 17 punonjësish nga SHÇBA morën pjesë sot në një seminar mbi aspektet praktike të vlerësimit të pasurisë, si pjesë e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

Procesi i vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme do të realizohet paralelisht edhe nga SHÇBA, ose Agjencia për Mbikëqyrjen Policore me hyrjen në fuqi të ligjit të ri.

Në këtë kontekst, gjatë seminarit u shqyrtua një qasje krahasuese e legjislacionit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i mundësuar nga ligji nr. 84/2016 dhe legjislacionit për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, sipas ligjit nr. 12/2018.

Gjatë seminarit u identifikuan nevojat parapërgatitore dhe u vlerësuan kapacitetet për procesin e vlerësimit të pasurisë së subjekteve të ligjit, në kontekstin e parimeve themelore për zhvillimin e ekzaminimeve dhe analizave financiare në kuadër të hetimeve të ndryshme për identifikimin e mashtrimeve, sipas qasjes së Shoqatës së Egzaminuesve të Certifikuar të Mashtrimeve (ACFE), me bazë në Texas, SHBA.

Seminari ishte pjesë e axhendës për implementimin e projektit “Promovimi i Integritetit dhe Qeverisjes së Mirë në Vendet e Ballkanit Perëndimor” nga CIDS (Qendra për Integritet në Sektorin e Mbrojtjes), ndërsa i ftuar si ekspert CFE (Ekzaminues i certifikuar kundër mashtrimeve nga ACFE), ishte Z. Edval Zoto.

SHÇBA do të vijojë të ndjekë filozofinë e përmirësimit dhe rritjes së kapaciteteve profesionale të punonjësve në kuadër të përmbushjes së detyrimeve ligjore për zbatimin e ligjit.