RAPORTI VJETOR 2021

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm të SH.Ç.B.A-së

Të nderuar lexues,

Ndërsa uroj që kjo kohë t’ju gjejë me shëndet të plotë për ju dhe familjet tuaja, të paprekur nga pandemia Covid-19, e cila ka trazuar jo pak qetësinë e përditshmërisë së gjithësecilit prej nesh, është kënaqësia ime që edhe këtë vit, në kuadër të transparencës me publikun, t’ju prezantoj Raportin Vjetor të Punës së Shërbimit për Çështjet e Brendëshme dhe Ankesat.

 

 Dokumenti i Plotë