RAPORTI VJETOR I PUNËS 2019

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm të SH.Ç.B.A-së

Të nderuar lexues,

Është kënaqësia ime, që për të dytin vit radhazi, në kuadër të transparencës me publikun t’ju prezantoj Raportin Vjetor të Punës së SHÇBA për vitin 2019. Gjatë vitit që lamë pas, Shërbimi ka vijuar përpjekjet në përmbushje të misionit të tij për garantimin e zbatimit të ligjit, mbrojtjen e interesave të ligjshëm të shtetit, si dhe të drejtave të shtetasve, nga veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme të punonjësve të strukturave, pavarësisht nga funksioni dhe grada.

Dokumenti i Plotë