Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Curri

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Curri

Subjekti: Z.Altin Curri me funksion Drejtor i Drejtorisë së Hetimit, në  Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore.

Data 31.05.2024, Ora: 10:30 AM
Trupa e Vlerësimit:

Trupa e Vlerësimit:

Erjana Pjetri               Kryesuese

Ersa Karaj                   Relatore

Klevis Dhigoi              Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.