Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Merizaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Merizaj

Subjekti: Z.Altin Merizaj me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Durrës, në Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

Data 30.05.2024, Ora: 10:30 AM
Trupa e Vlerësimit:

Trupa e Vlerësimit:

Edona Dushaj             Kryesuese

Enton Radovani          Relator

Kleada Mersinllari      Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.