Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dhimitraq Ziu

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dhimitraq Ziu

Subjekti: Z.Dhimitraq Ziu me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore Dibër

Data 17.05.2024, Ora: 11:00 AM
Trupa e Vlerësimit:

Loreta Hanxhari          Kryesuese

Bora Vrenjo               Relatore

Henri Naqellari            Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.