Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dritan Malaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dritan Malaj

Subjekti: Z.  Dritan Malaj, me funksion Zëvendësdrejtori për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimet e Rënda, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 04.07.2024, Ora: 10:00 AM
Trupa e Vlerësimit:

Trupa e Vlerësimit:

Denisa Sina     Kryesuese

Suela Bulku    Relatore

Arben Sefaj     Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.