Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Edmond Rizaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Edmond Rizaj

Subjekti: Z.Edmond Rizaj, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Hetimit, në Departamentin e Policisë Kriminale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 24.01.2024, Ora: 10.00

Trupa e Vlerësimit:

Erjana Pjetri                Kryesuese

Ersa Karaj                  Relatore

Klevis Dhigoi               Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.