Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Genc Merepeza

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Genc Merepeza

Subjekti:Z. Genc Elez Merepeza me funksion, Drejtor në Kabinetin e Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 02.02.2024, Ora: 10.30

Trupa e Vlerësimit:

Kleada Mersinllari      Kryesuese

Edona Dushaj              Relator

Enton Radovani          Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.