Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gentjan Ndoj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gentjan Ndoj

Subjekti: Z.Gentjan Ndoj, me funksion Drejtor, në Drejtorinë për Krimet Ekonomike dhe Financiare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 11.01.2024, Ora: 10.00
Trupa e Vlerësimit:

Ersa Karaj               Kryesuese
Klevis Dhigoi          Relator
Erjana Pjetri           Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.