Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Hamdi Fjora

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Hamdi Fjora

Subjekti: Z. Hamdi Fjora, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Forcës Lëvizëse Operacionale, në Departamentin e Sigurisë Publike, në Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 5.04.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Ersa Karaj                   Kryesuese

Klevis Dhigoi              Relator

Erjana Pjetri                Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.