Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Liman Hoxha

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Liman Hoxha

Subjekti: : Z. Liman Hoxha me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë për Sigurinë e Personaliteteve të Larta Shtetërore, në Gardën e Republikës së Shqipërisë.

Data 13.02.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Ersa Karaj Kryesuese
Klevis Dhigoi Relator
Erjana Pjetri Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.