Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Lorenc Panganika

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Lorenc Panganika

Subjekti: Z.Lorenc Panganika me funksion Drejtor në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 19.04.2024, Ora: 10:30 AM
Trupa e Vlerësimit:

Erjana Pjetri​​      Kryesuese

Ersa Karaj​        ​ Relatore

Klevis Dhigoi​​    Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.