Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Neritan Nallbati

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Neritan Nallbati

Subjekti: : Z.Neritan Nallbati me funksion aktual Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale, në Drejtorine e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 14.02.2024, Ora: 10.00
Trupa e Vlerësimit:

Kleada Mersinllari Kryesuese
Edona Dushaj Relatore
Enton Radovani Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.