Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Alban Dautaj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Alban Dautaj

Subjekti:Z. Alban Dautaj me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 1.03.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Enton Radovani                  Kryesues

Kleada Mersinllari              Relatore

Edona Dushaj                      Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.