Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Curri

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Curri

Subjekti:Z. Altin Curri , me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë se Hetimit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 7.06.2024, Ora: 10:30
Trupa e Vlerësimit:

Erjana Pjetri                 Kryesuese

Ersa Karaj                    Relatore

Klevis Dhigoi                Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.