Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Altin Merizaj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Altin Merizaj

Subjekti:Z Altin Merizaj , me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Durrës, në Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 14.06.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Edona Dushaj             Kryesuese

Enton Radovani          Relator

Kleada Mersinllari      Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.