Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Qato

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Altin Qato

Subjekti: Z. Altin Qato, me funksion Drejtor në Drejtorinë e Policisë Rrugore në Departamentin e Sigurisë Publike, në Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 11.04.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Suela Bulku    Kryesuese

Arben Sefaj     Relator

Denisa Sina     Anëtare

 

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.