Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dhimitraq Ziu

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dhimitraq Ziu

Subjekti:Z. Dhimitraq Ziu , me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore Dibër.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 30.05.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Loreta Hanxhari          Kryesuese

Bora Vrenjo                  Relatore

Henri Naqellari            Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.