Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ermal Muça

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ermal Muça

Subjekti: Z. Ermal Muça, me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë , në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 15.04.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Arben Sefaj     Kryesues

Denisa Sina     Relatore

Suela Bulku    Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.