Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Lleshaj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Fatmir LLeshaj

Subjekti: Z. Fatmir Lleshaj , me funksion,Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit dhe Drejtimit, në Departamentin e Sigurisë Publike, në Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 5.04.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Klevis Dhigoi              Kryesues

Erjana Pjetri                Relator

Ersa Karaj                   Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.