Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gentjan Ndoj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI
Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gentjan Ndoj

Subjekti: Z.Gentjan Ndoj, me funksion Drejtor, në Drejtorinë për Krimet Ekonomike dhe Financiare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 24.01.2024, Ora: 09.30
Trupa e Vlerësimit:

Ersa Karaj                 Kryesuese

Klevis Dhigoi              Relator

Erjana Pjetri              Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.