Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Liman Hoxha

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Liman Hoxha

Subjekti: : Z.Liman Hoxha me funksion,Drejtor i Drejtorisë për Sigurinë e Personaliteteve të  Larta Shtetërore,  në Gardën e Republikës së Shqipërisë.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 28.02.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Ersa Karaj              Kryesuese

Klevis Dhigoi        Relator

Erjana Pjetri         Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.