Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Neritan Nallbati

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI
Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Neritan Nallbati

Subjekti: : Z.Neritan Nallbati, ,me funksion aktual Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale, në Drejtorinë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 20.02.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Kleada Mersinllari Kryesuese
Edona Dushaj Relatore
Enton Radovani Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.