Takim me studentë të Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Përfaqësues të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore zhvilluan sot një takim me studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës me pjesëmarrjen e Drejtueses së Drejtorisë së Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, Ferzilet Osmëni dhe Zv. Dekanes së këtij Fakulteti, Eglantina Kalluci.

Gjatë këtij takimi, studentët u njohën me misionin, objektin e veprimtarisë, mënyrën e organizimit, si edhe të gjitha mjetet e komunikimit në dispozicion të publikut, në lidhje me ankesat për punonjësit e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, apo shërbimit Zjarrfikës. Në fund të takimit u zhvillua edhe një anketim, përmes të cilit synohet mbledhja e të dhënave për matjen e perceptimit të studentëve për Policinë e Shtetit në tërësi, apo struktura të veçanta të saj.

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore falenderon stafet akademike për bashkëpunimin dhe mbështetjen e dhënë për organizimin dhe zhvillimin e takimeve me studentët, të cilat synojnë të rrisin bashkëpunimin e ndërsjelltë AMP-studentë.

AMP mbetet e përkushtuar të forcojë edhe më tej bashkëpunimin me publikun, i cili ka rezultuar mjaft i frytshëm në përmbushje të misionit tonë. Inkurajojmë të gjithë studentët dhe qytetarët të denoncojnë rastet e abuzimit, shkeljes së ligjit, apo sjelljeve të pahijshme nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, apo shërbimit Zjarrfikës.

Për çdo ankesë lidhur me punonjës të këtyre strukturave mund të telefononi në Numrin e Gjelbër (pa pagesë) 08009090, ose mund të dërgoni E-mail në adresën tonë zyrtare ankesa@amp.gov.al.