Udhëzim Për Ankesat

 • Posta zyrtare – Drejtoria e Përgjithme e AMP-së , në adresën Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tiranë-Shqipëri.

 

 • Zyra e Ankesave, në adresën Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tiranë-Shqipëri.

 

 • Zyrat e Drejtorisë / Sektorëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, pranë Drejtorive të Policive në Qarqe;

 

 • Faqja e internetit të Agjencisë www.amp.gov.al, me informacione mbi veprimtarinë e AMP-së, njoftime e lajme.

 

 • Faqja e internetit të Agjencisë, rubrika “Ankesa”, ku mund të paraqisni një ankesë duke respektuar kërkesat e saj.

 

 • Posta elektronike, email: ankesa@amp.gov.al;

 

 • Linja e gjelbër 0800 90 90, linjë pa pagesë.

 

 • Faqeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në rrjetet sociale Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter.

Ankesa Me Email

  • Zyra Qendrore e Ankesave, e cila shërben 6 ditë të javës nga ora 08:00 – 22:00 duke pritur qytetarët dhe marrë telefonatat nga publiku në linjën e gjelbër pa pagesë 0800 90 90. Me anë të kësaj linje, punonjësi i zyrës komunikon drejtpërdrejtë me qytetarin dhe sipas rastit e orienton atë për zgjidhjen e problemit.

   

  • Në këtë zyrë është instaluar dhe sistemi elektronik i regjistrimit të telefonatave pas orës 22.00, i cili regjistron çdo telefonatë. Ky sistem garanton transparencë dhe objektivitet duke mos patur mundësi ndërhyrje. Çdo telefonatë e regjistruar zbardhet për t’u adresuar sipas problemeve të ngritura nga qytetarët.

  Denonco

  0800 90 90

   

  ankesa@amp.gov.al