V.K.M nr 487 Pagat e AMP

VKM nr 487 dt.21.07.2022 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore”

Dokumenti i Plotë