V.K.M nr 776 Të Drejtat

Ligj nr. 150/2014 datë 6.11.2014 Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë …

Dokumenti i Plotë