Vendim i Trupës së Vlerësimit dt 02.08.2023 për subjektin e vlerësimit Znj.Nevila Xoxa me funksion aktual Drejtor në Drejtorinë e Infrastukturës, në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kliko këtu