Vendim i Trupës së Vlerësimit dt 28.07.2023 për subjektin e vlerësimit Z. Oltian Bistri me funksion aktual Specialist për Krimet në Volum, në Drejtorinë për Krimet në Volum, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kliko këtu