Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Ndue Doci

Kliko këtu 

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Shkelqim Zuriqi

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Edmond Sulaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Ervin Hodaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Fatmir Hoxha

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Zenel Hyka

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Arjan Muça

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Edmond Rizaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Arben Joco

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Alban Dautaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Ilir Proda

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Neritan Nallbati

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Kastriot Skënderaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Genc Merepezaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Fatmir Lleshaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Altin Qato

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Rebani Jaupi

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Ermal Muçaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Shpresa Latifi

Kliko këtu