Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Ndue Doci

Kliko këtu 

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Shkelqim Zuriqi

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Edmond Sulaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Ervin Hodaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Fatmir Hoxha

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Zenel Hyka

Kliko këtu