Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Znj. Eljona Preci

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Znj. Nevila Xoxa

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Oltian Bistri

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Elidon Çela

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Vasil Dode

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Luan Arifaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Vilma Ibrahimi

Kliko këtu