Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Znj. Eljona Preci

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Znj. Nevila Xoxa

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Oltian Bistri

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Elidon Çela

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Vasil Dode

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Luan Arifaj

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Vilma Ibrahimi

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Afrim Tafa

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Artur Shira

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Vilson Dine

Kliko këtu

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Alfred Nomani

Kliko këtu