Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Vendim i Trupës Vlerësuese për subjektin e vlerësimit Z. Thodhori Gravani

Trupa e Vlerësimit në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore zhvilloi sot, më datë 26.01.2024, seancën dëgjimore me subjektin e vlerësimit kalimtar z. Thodhori Gravani, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Departamentin për Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Në përfundim të seancës dëgjimore, Trupa e Vlerësimit vendosi moskonfirmimin në detyrë të subjektit z.Thodhori Gravani.

Vendimi i Trupës së Vlerësimit do të publikohet në faqen zyrtare brenda 15 ditëve.