Vendim i Trupës së Vlerësimit dt 24.05.2023 për subjektin e vlerësimit Z.Vehbi Bushati, me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë.

Kliko këtu