Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Rregullore

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e trupava vlerësuese.
Shkarko dokumentin e plote

Rregullore për hapat procedural të unifikuar.
Shkarko dokumentin e plote

Rregullore për procedurat e hedhjes së shortit.
Shkarko dokumentin e plote

Rregullore për kodin etik të sjellies së trupave të vlerësimit.
Shkarko dokumentin e plote

Rregullore për marrëdhëniet me median.
Shkarko dokumentin e plote

Rregullore për ruajten e të dhënave personale.
Shkarko dokumentin e plote

V.K.M nr 188 Rregullat e Sigurimit të Personelit
Shkarko dokumentin e plote

V.K.M nr 776 Të Drejtat
Shkarko dokumentin e plote

Rregullore e AMP-së

Shkarko dokumentin e plote

 

Kthehu Pas