Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Edmond Rizaj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI
Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Edmond Rizaj

Subjekti: : Z. Edmond Rizaj, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Hetimit, në Departamentin e Policisë Kriminale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 13.02.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Erjana Pjetri Kryesues
Ersa Karaj Relatore
Klevis Dhigoi Anëtare

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.