Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Lorenc Paganika

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Lorenc Paganika

Subjekti:Z. Lorenc Paganika, me funksion aktual Drejtor në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 02.05.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Erjana Pjetri                Kryesuese

Ersa Karaj                    Relatore

Klevis Dhigoi               Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.