Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Alban Dautaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Alban Dautaj

Subjekti: : Z. Alban Dautaj me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 20.02.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Enton Radovani Kryesuese
Kleada Mersinllari Relatore
Edona Dushaj Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.