Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Qato

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Altin Qato

Subjekti: Z. Altin Qato, me funksion Drejtor në Drejtorinë e Policisë Rrugore në Departamentin e Sigurisë Publike , në Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 7.03.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Suela Bulku    Kryesuese

Arben Sefaj     Relator

Denisa Sina     Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.