Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z Ermal Muça

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Ermal Muça

Subjekti: Z. Ermal Muca, me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë , në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 12.04.2024, Ora: 08.00 AM
Trupa e Vlerësimit:

Arben Sefaj     Kryesues

Denisa Sina     Relatore

Suela Bulku    Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.