Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ilir Proda

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ilir Proda

Subjekti: Z. Ilir Proda, me funksion, Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 1.03.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Bora Vrenjo                Kryesuese

Henri Naqellari           Relator

Loreta Hanxhari          Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.