Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Shkëlqim Zuriqi

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Shkëlqim Zuriqi.

Subjekti: Z.Shkelqim Zuriqi, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Analizës dhe Sigurisë së Personelit, pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.
Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 22.12.2023, Ora: 09.00
Trupa e Vlerësimit:
Klevis Dhigoi Kryesues
Erjana Pjetri Relatore
Ersa Karaj Anëtare

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.