Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Hamdi Fjora

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Hamdi Fjora

 

Subjekti:Z. Hamdi Fjora, Drejtor i Drejtorisë së Forcës Lëvizëse Operacionale, në Departamentin e Sigurisë Publike, në Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 19.04.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Ersa Karaj     Kryesuese

Klevis Dhigoi    Relator

Erjana Pjetri     Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.