Takim me studentë të Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Në vijim të fushatës promovuese dhe sensibilizuese që ka nisur në Fakultete të ndryshme në Tiranë, përfaqësues të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore zhvilluan sot një takim me studentëtë gazetarisë në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës me pjesëmarrjen e Zv. Drejtorit të Përgjithshëm Dritan Dorda dhe profesores së gazetarisë Irisi Luarasi.

Gjatë këtij takimi, studentët u njohën me misionin, objektin e veprimtarisë, mënyrën e organizimit, si edhe të gjitha mjetet e komunikimit në dispozicion të publikut, në lidhje me ankesat për punonjësit e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, apo shërbimit Zjarrfikës.

Biseda me studentët u zhvillua si një diskutim i hapur mbi eksperiencat e studentëve në raport me veprimet apo mosveprimet e punonjësve të policisë, për raste kur ata vetë kanë qenë të përfshirë, ndërsa në fund të takimit u zhvillua edhe një anketim, përmes të cilit synohet mbledhja e të dhënave për matjen e perceptimit të studentëve për Policinë e Shtetit në tërësi, apo struktura të veçanta të saj.

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore falenderon stafet akademike për bashkëpunimin dhe mbështetjen e dhënë për organizimin dhe zhvillimin e takimeve me studentët, të cilat synojnë të rrisin bashkëpunimin e ndërsjelltë AMP-studentë.

AMP mbetet e përkushtuar të forcojë edhe më tej bashkëpunimin me publikun, i cili ka rezultuar mjaft i frytshëm në përmbushje të misionit tonë. Inkurajojmë të gjithë studentët dhe qytetarët të denoncojnë rastet e abuzimit, shkeljes së ligjit, apo sjelljeve të pahijshme nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, apo shërbimit Zjarrfikës.

Për çdo ankesë lidhur me punonjës të këtyre strukturave mund të telefononi në Numrin e Gjelbër (pa pagesë) 08009090, ose mund të dërgoni E-mail në adresën tonë zyrtare ankesa@amp.gov.al.